สถิติที่น่าสนใจ
 อัตราการครองเตียง
 สถิติเวชระเบียน
 สถิติผู้ป่วยนอก
กรุณาเลือกข้อมูล จากเมนูด้านซ้ายมือ
 
 
©2017 Nongbualamphu Hospital

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 042-311999

Developed by Nakhon Phanom Hospital