กิจกรรมในระบบ วันที่
- เปลี่ยนโลโก้ จาก Data Center เป็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2012-07-16
- เพิ่มภาพรวมตัวชี้วัดโรงพยาบาลนครพนม 2012-06-30
- ปรับปรุงรายงานจำนวนผู้ป่วยในแยกแผนก ให้มีผลรวมจำนวนวันนอน 2012-06-13
- เพิ่มรายการผู้ป่วยเสียชีวิต 2012-05-15
- แก้ไขไฟล์ ค่า RW ปีงบประมาณ 2555 ต.ค.54-มี.ค.55 2012-05-10
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ กุมารเวชกรรม อัตรตาตาย Preterm 2012-04-17
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ IC การติดเชื้อประจำเดือน ปี 2555 2012-03-23
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ IC การติดเชื้อของหอผู้ป่วย ปี 2555 2012-03-23
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ IC การติดเชื้อประจำเดือน ปี 2554 2012-03-23
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ IC การติดเชื้อของหอผู้ป่วย ปี 2554 2012-03-23
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ IC การติดเชื้อประจำเดือน ปี 2553 2012-03-23
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ IC การติดเชื้อของหอผู้ป่วย ปี 2553 2012-03-23
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ กุมารเวชกรรม อัตราการเกิดน้ำเกินในผู้ป่วย DHF อายุ <= 14 ปี 2012-02-23
- เพิ่มตัวชี้วัดระดับทีมนำ กุมารเวชกรรม อัตราตายผู้ป่วย DHF อายุ <= 14 ปี 2012-02-22
- เพิ่มตัวชี้วัด อัตราตายผู้ป่วยใน ตัวชี้วัดโรงพยาบาล 2012-02-09
- เพิ่มสรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2555 2012-01-25
- แก้ไขไฟล์สถิติค่า RW ปีงบ 2555 2012-01-05
- เพิ่มสรุปจำนวนผู้ป่วยนอกแผกแผนก ปี 2552 - 2554 2011-12-21
- เพิ่มสถิติ 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก กลับเข้ารักษาซ้ำภายใน 7 วัน ปี 2554 2011-12-16
- เพิ่มสถิติ 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอกแยกแแผนกปี 2554 2011-12-16
- เพิ่มระบบส่งไฟล์เข้าศูนย์ข้อมูล 2011-11-29
- เพิ่มตัวชี้วัด รายงาน PCT ศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2554 2011-11-15
- เพิ่มสรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2552 - 2554 2011-11-14
- เพิ่มรายงานรายละเอียดของการดำเนินการ 2011-11-11
- เพิ่มสรุปเงินที่คาดว่าจะได้รับ ม.ค.54 - ก.ย.54 2011-11-11
- เพิมสรุป AdjRW ม.ค.54 - ก.ย.54 2011-11-11
- เพิ่มตัวชี้วัดงานเวชระเบียนปีงบประมาณ 2554 2011-11-11
- เพิ่มสาเหตุการตาย 10 อันดับ ต.ค.53 - ก.ย.54 2011-11-10
- เพิ่มสาเหตุการตายแยกแผนก ต.ค.53 - ก.ย.54 2011-11-10
- เพิ่มรายงานสถิติค่า RW ปีงบ 2550 - 2554 2011-11-07
- เพิ่มรายงานสถิติอันดับโรคผู้ป่วยในแยกตึก 2011-11-04
- เพิ่มรายงานตัวชี้วัด อัตราเสียชีวิต 48 ชั่วโมง หลัง admit กุมารเวชกรรม 2011-11-03
- เพิ่มรายงานจำนวนผู้ป่วยในแยกแผนก 2011-11-03
- เพิ่มรายงานสถิติจำนวนผู้ป่วยในแยกแผน ปี 47 - 54 2011-11-03
- เพิ่มรายงานตัวชี้วัด อัตราการไม่สมัครใจอยู่ 2011-10-13
- เพิ่มรายงานสถิติอันดับโรคผู้ป่วยใน 2011-10-13
- ทำระบบล็อกอินเข้าดูข้อมูลที่จำกัดสิทธิ์ 2011-10-13
- แสดงข้อมูลที่ได้รับความสนใจ 10 อันดับในหน้าแรก 2011-10-12
- เพิ่มสถิติอัตราการครองเตียงปี 2553, 2554 2011-10-12
- แก้ไขรายงานการส่งเวชระเบียนให้สามารถสั่งพิมพ์และส่งออกเป็น excel ได้ 2011-09-26
- เพิ่มรายงานข้อมูลการค้างส่งเวชระเบียน 2011-09-21
- เพิ่มรายงานการส่งเวชระเบียน 2011-09-21
- เริ่มพัฒนาระบบ 2011-09-21
 
 
©2017 Nongbualamphu Hospital

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 042-311999

Developed by Nakhon Phanom Hospital