อันดับโรคผู้ป่วยนอก
วันที่มารับบริการ : ถึงวันที่ :
ระบุอันดับ : ประเภท Diag :
การแสดงผล :    
     
เลือกเงื่อนไขรายงานด้านบน แล้วกดปุ่ม "ประมวลผล"